onsdag 17 juli 2013

16 Juli 2013

Idag har vi fortsatt med bredspacklingen av den högra långsidan och slipa upp små sprickor och lagt i med glasfiberspackel.
//Pierre
----------------------------------------------------------------------------------------------